2004 Välittyminen ja ylittyminen: semiotiikan haasteet kognitiosta eksistenssiin

Semiotiikan päivät 2004
Suomen semiotiikan seura 25 vuotta
Helsinki, 3.-4.12.2004
Suomen Semiotiikan Seura
Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuus

OHJELMA
[ks. kutsu]
Perjantai 3.12.2004; Mariankatu 11, sali 5

9.00-10.30
Transsendenssin käsitteestä (pj. Eero Tarasti)
Eero Tarasti: Sisäinen ja ulkoinen transsendenssi
Sami Pihlström: Transsendentti ja transsendentaalinen

10.30-11.00
Kahvi

11.00-13.00
Representaatio, kokemus ja multimodaalisuus I (pj. Harri Veivo)
Tarja Knuuttila: Representaatio: kriiseistä käytäntöihin
Sakari Katajamäki: Lajin itsereflektiivisyys sonettirunoudessa
Mikko Nortela: Digitaalinen semiotiikka
Harri Veivo: Kaupunki representaation ongelmana François Bon’n tuotannossa

13.00-14.00
Lounas

14.00-16.00
Representaatio, kokemus ja multimodaalisuus II (pj. Sami Paavola)
Mikael Leiman: Psyykkisten toimintojen semioottinen dialogisuus
Altti Kuusamo: Firstness, quality ja poeettinen läsnäolo
Sirkka Knuuttila: Poissaolon indeksien toisto historiallisen traumakokemuksen ytimenä
Susanna Välimäki: Identiteetin mekanismeja suomalaisen sotaelokuvan musiikissa

16.00-16.30
Kahvi

16.30-18.00
Peircen semiotiikka/Metafyysinen klubi (pj. Tarja Knuuttila)
Sami Paavola: Peircen semeiotistinen pragmatismi hajautuneen kognition perustana
Ahti-Veikko Pietarinen:Peircen semiotiikan ja nykytieteen yhteyksistä
Mats Bergman: Peircen loogiset koneet

Lauantai 4.12.2004; Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104

9.00-10.30
Entusiasmi, eksistenssi, spektaakkeli (pj. Irma Sorvali)
Henri Broms: Entusiasmista
Eetu Pikkarainen: Transsendentaalisemiotiikka: eksistenssin käsite
Irma Sorvali: Tulta! – Ilotulitusta ja muita spektaakkeleita

10.30-11.00
Kahvi

11.00-12.30
Psyyke, kognitio ja representaatio I (pj. Eetu Pikkarainen)
Hannele Kerosuo: Potilaiden ’hylkäämisen’ ja ’kodittomuuden’ kokemukset ’potiluudesta’ representaatioina terveydenhuollosta yhteiskunnallisena käytäntönä
Timo Honkela: Tunne- ja käsiteilmiöt dynaamisina järjestelminä
Heikki Majava: Psykosemioottinen tiedostamaton

12.30-13.30
Lounas

13.30-15.30
International session (chair Dario Martinelli)
Massimo Berruti: H.P. Lovecraft’s Outsideness: an Existential Semiotic Perspective
Guido Ipsen: Existential semiosis: Signs in the flux of mediation
Jan Scheel: Could irony be a ticket to eternity?
Dario Martinelli: Sebeok 2.0: A short introduction to anthropological zoosemiotics

15.30-16.00
Kahvi

16.00-17.30
Psyyke, kognitio ja representaatio II (pj. Timo Honkela)
Marketta Luutonen: Tuotteet tallentavat muistoja
Jouko Seppänen: Semiotiikka merkityksen universaalitiede: Näkökulma, menetelmä ja mielen postmoderni systeemiteoria
Viljo Martikainen: Käsitteet, merkit ja merkitykset ihmisen RA-mallissa

Lisätietoja:
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila@helsinki.fi
Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö
PL 26 Vuorikatu 3 A, huone 402
00014 Helsingin yliopisto

Harri Veivo
harri.veivo@helsinki.fi
Yleinen kirjallisuustiede
00014 Helsingin yliopisto

Mainokset

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.
Entries ja kommentit feeds.

%d bloggers like this: